Wednesday, August 28, 2013

Tuhan Boleh Dahaga?

Mereka berkata: Adakah Tuhan boleh dahaga, lapar dan tidak tahu bila hari kiamat?

Jawap saya: Saya yakin soalan ini sebenarnya merujuk kepada Yesus (yang orang Kristian tegaskan adalah Tuhan) dan beberapa sifat-Nya yang membuktikan bahawa Dia sepenuhnya manusia – dahaga (Yohanes 19:28), lapar (Matius 4:2) dan tidak tahu hari dan waktu kiamat (Matius 24:36). Orang Kristian bukan hanya tidak menafikannya bahkan bersyukur kerana Yesus adalah seorang manusia tulen. Mengapa?

Orang Kristian percaya bahawa Yesus adalah Allah yang telah menjadi sepenuhnya manusia dan diam bersama dengan ciptaan-Nya untuk seketika supaya Dia boleh mengalami maut, maut di atas salib, untuk menebus manusia, memeterai perjanjian baru antara manusia dan Allah dan menyediakan jalan pengampunan kepada sesiapa sahaja yang percaya kepada-Nya! Ini semua tidak mungkin jika Yesus BUKAN manusia.

Kesatuan hipostatik ialah terma yang pakai untuk menerangkan bagaimana Yesus, mengenakan sifat manusia, tetapi tetap sepenuhnya Tuhan pada masa yang sama. Tidak ada waktu Yesus BUKAN Tuhan (Yohanes 8:58, 10:30), tetapi sewaktu inkarnasi-Nya (terma yang dipakai untuk menerangkan mukjizat Yesus menjadi manusia) Dia menjadi manusia. Kesatuan sifat manusia dan ilahi ini ialah apa yang dipanggil kesatuan hipostatik, Yesus Kristus, satu Peribadi, sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia.

Dua sifat Yesus ini tidak boleh dipisahkan. Yesus akan selama-lamanya bersifat manusia-Ilahi, dua sifat berbeza dalam satu Peribadi. Kedua-dua sifat ini tidak bercampur tetapi bersatu tanpa mengalami kehilangan identiti dan keunikan setiap sifat. Ada masanya Yesus berfungsi dalam kapasiti manusia yang terhad (Yohanes 4:6, 19:28) dan ada masanya dalam kapasiti sebagai Ilahi yang berkuasa (Yohanes 11:43; Matius 14:18-21). Dalam kedua-dua situasi tindakan Yesus berasal dari satu Peribadi, iaitu Yesus.

Doktrin kesatuan hipostatik adalah satu usaha menerangkan bagaimana Yesus boleh pada masa yang sama manusia dan Tuhan. Walaupun usaha ini tidak sempurna dan kefahaman lengkap tidak dapat dialami ramai, kebenarannya ialah bahawa Yesus ialah manusia yang dikandungi dalam Maria kerana aktiviti Roh Allah (Lukas 1:35) tetapi Dia (Yesus) sudah wujud sebelum itu (Yohanes 8:58, 10:30). Apabila Maria mengandung, Yesus menjadi manusia dan juga Allah (Yohanes 1:1,14).

Yesus adalah manusia dan Tuhan. Dia menjadi manusia untuk mengalami dan bersama kita dalam kesusahan yang kita alami (Ibrani 2:17) dan lebih penting lagi, supaya Dia boleh membayar upah dosa di atas salib (Filipi 2:5-11).

Ya, Tuhan pernah lapar, dahaga dan tidak tahu masa depan sesuatu kerana ada seketika dalam sejarah manusia, Tuhan menjadi manusia dan mengalami semua yang manusia alami. Sudah anda kenal Dia?

No comments:

Post a Comment