Friday, August 23, 2013

Ikan Atau Salib

Mereka berkata:  Ikan atau salib? Salib wujud sebelum masihi dalam Kerajaan Roma, Salib wujud sebelum Yesus lahir. Maharaja Konstantin menyembah salib.  Maka orang Kristian telah mengubah ajarannya dan ditambah kekafiran Roma.

Jawap saya: Orang Kristian awal menggunakan pelbagai simbol untuk menyatakan iman mereka. Guru Kristian kurun kedua Clement dari Alexandria mengenal pasti burung merpati, ikan, kapal dan sauh kapal sebagai simbol-simbol boleh-terima untuk cincin-meterai orang Kristian dan pakar kaji purba telah menjumpai cincin-cincin seperti ini dari kurun ketiga dan keempat.

Satu daripada simbol paling awal yang terkenal ialah ikan. Ada orang Kristian awal menggunakan perkataan Yunani untuk ikan, ichthus, sebagai singkatan untuk frasa “Yesus Kristus, Anak Allah, Penyelamat” (dalam bahasa Yunani huruf pertama untuk setiap perkataan dalam frasa ini mengeja ichtus). Tertullian, seorang ahli sejarah pada permulaan kurun ketiga ada menyebut tentang penggunaan simbol ini dalam pembaptisan.

Tulisan-tulisan gereja awal menunjukkan betapa pentingnya salib dalam khutbah dan pengakuan umat Kristian. Justin Martyr, seorang apologis yang menulis pada TM150-160 menyatakan bahawa Allah telah meletakkan simbol salib dalam objek-objek harian – tiang utama kapal, kapak dan alat membajak dan panji-panji askar-askar Rom. Orang Kristian sering berdiri berdoa, dengan tangan mereka terbuka, membentuk tanda salib. Pada awal TM200 orang Kristian sudah mula membuat tanda salib dengan tangan mereka.

Orang Kristian awal juga telah mengambil dua singkatan yang ada dalam tulisan Yunani bukan Kristian zaman itu dan memberi maksud baru kepadanya. Pertama, ialah huruf tau (bentuk seperti huruf T atau tanda campur) dan huruf rho (bentuk seperti P) yang menjadi singkatan tau-rho untuk ejaan bagi salib (stauros) dan menyalib (stauroo). Kerana tau berbentuk seperti salib dan rho bila digabungkan melambangkan Yesus yang disalib, tau-rho menjadi satu daripada simbol paling awal untuk mewakili penyaliban Yesus.

Singkatan kedua, chi-rho, terdiri daripada huruf Yunani chi (bentuk X) yang dipakai sebagai singkatan untuk Kristus. Pada TM312, seorang penulis Kristian awal bernama Lactantius berkata Maharaja Konstantin meletakkan simbol chi-rho pada panji-panji askar yang menakluki Rom. Setelah kemenangannya, chi-ro menjadi simbol yang terkenal di mana-mana oleh orang Kristian.

Orang Kristian hanya mula melukis gambar-gambar penyaliban Yesus yang eksplisit lebih kurang 400 tahun setelah kebangkitan Yesus. Ini adalah kerana gereja awal tidak hanya menekankan penyaliban Yesus tetapi juga kebangkitan-Nya. Satu lagi sebab mengapa simbol salib akhirnya menjadi simbol popular orang Kristian ialah pengaruh Konstantin yang akhirnya menjadikan chi-rho simbol yang diterima ramai. Akhirnya, salib yang menjadi simbol yang melambang iman Kristian.

No comments:

Post a Comment