Thursday, August 1, 2013

Siapa Lebih Besar?

Mereka berkata: Dalam Yohanes 14:28 Yesus berkata: “Bapa lebih besar dari pada Aku”. Jadi, siapa lebih besar, Bapa atau Anak?

Jawab saya: Soalan ini dan banyak lagi kebingungan serta salah faham yang berkaitan, semuanya timbul hasil kejahilan ramai orang tentang kewujudan dua sifat serentak Yesus - manusia dan ilahi (Yesus adalah 100% manusia dan pada masa yang sama 100% Tuhan/ilahi). Sememangnya bacaan sekali imbas ayat ini akan membuat sesiapapun menyimpulkan bahawa Yesus 'kurang' dari Allah Bapa, maka Yesus kurang berkuasa dan berautoriti malahan bukan Tuhan.


Untuk memahami apa yang dimaksudkan Yesus, ayat ini mesti diperhatikan dalam konteksnya dan prinsip-prinsip pentafsiran mestilah dipatuhi supaya kesimpulan yang dibuat tepat dan boleh diterima.

Masa-Nya untuk disalibkan semakin hampir dan Yesus dengan terbuka bercakap tentang kematian-Nya dan kembali-Nya ke Bapa di syurga. Apabila Yesus menegur murid-murid-Nya yang enggan menerima kenyataan-Nya, Dia berkata bahawa murid-murid-Nya sepatutnya bersukacita kerana Dia pergi kepada Bapa-Nya di syurga sebab “Bapa lebih besar dari pada Aku”.

Seorang manusia yang sakit tenat, untuk menghibur hati mereka yang mengasihi dia, mungkin akan berkata, "Adalah baik saya kembali kepada Bapa" tetapi alasannya ialah kerana dia akan lebih gembira di syurga atau kerana dia akan bebas dari sakit. Adalah pasti dia tidak akan berkata, "Bergembiralah aku ke syurga kerana Allah lebih besar dan berkuasa daripada ku". Kata-kata seperti itu tidak sesuai dan tidak masuk akal sebagai sebab mengapa seseorang harus bersukacita kerana yang dia kasihi akan meninggal dunia!

Dalam erti kata yang sama, apabila Yesus berkata adalah baik Dia kembali ke syurga kerana Allah Bapa lebih besar daripada-Nya, Dia tidak bermaksud Allah lebih agung atau berkuasa berbanding dengan-Nya!

Perkataan yng diterjemah "lebih besar" (meizon) tidak bermaksud daripada jenis yang lebih agung atau mulia, tetapi ‘besar’ itu lebih dari segi kedudukan atau autoriti. Perkataan ini digunakan Yesus apabila Dia berkata, "Seorang hamba tidak lebih tinggi dari pada tuannya" (Yohanes 13:16;15:20) – dalam ayat-ayat ini yang pasti Dia tidak berkata seorang hamba berbeza komposisi daripada tuannya atau daripada jenis ciptaan yang kurang mulia. Sebaliknya meizon (diterjemahkan lebih tinggi) di sini membawa maksud menduduki tempat yang berstatus, hormat serta autoriti yang lebih tinggi.

Berpandukan ini, apa yang dimaksudkan Yesus ialah Bapa-Nya lebih besar kerana kedudukan-Nya di syurga itu lebih hormat dan lebih berautoriti berbanding kedudukan Anak di dunia. Itulah sebabnya Yesus menyeru murid-murid-Nya bersukacita kerana Dia akan kembali kepada Bapa (yang lebih besar) kerana Dia akan kembali ke tangan kanan Allah Bapa (Efesus 1:19-21; Roma 8:34) dan kembali menikmati kemuliaan yang Dia alami sebelum dunia diciptakan (Yohanes 17:5).

Filipi 2:6 dengan jelas menyatakan bahawa Yesus telah mengosongkan diri-Nya daripada kedudukan dan kemuliaan-Nya sebab Anak dan menjadi hamba - mengambil kedudukan/status hamba (doulos - perkataan sama untuk hamba dalam contoh dari Yohanes di atas) - dan dalam status itu di bumi Dia berkata Bapa di syurga lebih besar daripada Dia yang sekarang di bumi dalam rupa hamba. Yesus berkata Allah lebih besar daripada Dia bukan kerana Dia bukan Tuhan tetapi kerana Dia juga Allah yang telah menjadi manusia (Yohanes 1:1,14; Galatia 4:4-5) dan saya yakin semua orang akan akui bahawa manusia "sedikit rendah daripada malaikat" (Ibrani 2:9).

Maka, hanya dengan melihat konteks dan maksud perkataan yang Yesus pakai serta padanan dengan doktrin dua sifat Yesus (khususnya pengosongan-Nya ketika di dunia), jelaslah Yesus TIDAK berkata Dia kurang dari Allah dari segi komposisi atau peribadi-Nya, tetapi sebagai Anak yang telah menjadi manusia berstatus hamba, Bapa-Nya ketika ayat itu diucapkan sememangnya lebih besar daripada-Nya.

Carta berikut dapat menunjukkan dua sifat Yesus yang berfungsi pada masa yang sama di bumi:

TUHAN
MANUSIA
Dia disembah (Matius. 2:2,11; 14:33)
Dia menyembah Bapa (John 17)
Dia dipanggil Tuhan (Yohanes 20:28; Ibrani 1:8)
Dia dipanggil manusia (Markus 15:39; Yohanes 19:5)
Dia dipanggil Anak Allah (Markus 1:1)
Dia dipanggil Anak Manusia (Yohanes 9:35-37)
Orang berdoa kepadapa-Nya (KPR 7:59)
Dia berdoa kepada Bapa (Yohanes 17)
Dia tanpa dosa (1 Petrus 2:22; Ibrani 4:15)
Dia digoda (Matius 4:1)
Dia tahu segala sesuatu (Yohanes 21:17)
Dia bertambah Dia mati (Roma 5:8)dalam pengetahuan (Lukas 2:52)
Dia memberi kehidupan kekal (Yohanes 10:28)
 Dia mati (Roma 5:8)
Seluruh kepenuhan ilahi diam di dalam-Nya (Kolose 2:9)
Dia memiliki tubuh daging dan tulang (Lukas 24:39)

Itulah sebabnya apabila Yesus berada di dunia Dia pernah berkata Dia berkongsi kemuliaan bersama Bapa sejak mulanya (Yohanes 17:5), bahawa Dia turun dari syurga (Yohanes 3:13) dan bahawa Dia MahaHadir (Matius 28:20) - semua ini sifat milik Allah sahaja!

Untuk memahami Yesus dan kata-kata-Nya, serta semua doktrin tentang Yesus, kita mesti memahami dan menerima hakikat bahawa Yesus memiliki dua sifat - SATU peribadi yang memiliki DUA sifat yang lengkap/penuh!


No comments:

Post a Comment