Wednesday, October 30, 2013

Dengar Atau Tidak Dengar

Kata mereka: Ada pernyataan bercanggah dalam Alkitab - pada satu petikan dinyatakan Paulus menjadi buta dan boleh mendengar suara Tuhan bersama pengikutnya sedangkan pernyataan lain Paulus menjadi buta dan mendengar suara Tuhan tetapi tidak didengari oleh para pengikutnya.

Jawab saya: Ya, sekali pandang memang kelihatan ada percanggahan dalam ayat-ayat tentang pengalaman Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Mari kita perhatikan kedua-dua ayat itu:

“Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jugapun.” (KPR 9:7)
“Dan mereka yang menyertai aku, memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia, yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar.” (KPR 22:9)

Pertama, mesti dinyatakan di sini bahawa ayat pertama ialah pengisahan oleh penulis KPR iaitu Lukas manakala petikan kedua adalah kesaksian daripada mulut Paulus sendiri. Walaupun kedua-dua ayat ini nampaknya bercanggah tapi kita tahu itu mustahil kerana kedua-duanya dalam buku yang sama dan ditulis dengan teliti dan sengaja oleh Lukas.

Lukas berkata ‘suara’ didengar tetapi tidak ada orang yang dilihat (KPR 9:7).

Tiga kali, semasa Yesus di dunia, Allah Bapa telah bersuara (Matius 3:17; 17:5; Yohanes 12:28). Dalam Yohanes 12, walaupun Bapa bersuara, ada yang berkata terdengar bunyi seperti guruh, ada yang berkata terdengar suara malaikat manakala yang lain berkata ia suara Tuhan. Jadi, adalah tidak mustahil untuk mempunyai pelbagai respons dan tafsiran dari orang yang ada di tempat yang sama apabila Tuhan bersuara – ada yang tertanya siapa yang berkata, apa yang dikata dan dari mana sumber suara itu. Ini kesnya juga dalam kisah Paulus di Damsyik.

Paulus memahami apa yang sedang dikatakan dan dia sedar dia sedang berdialog dengan Yesus. Mereka yang bersamanya hanya penonton – mereka nampak Paulus jatuh dari kudanya dan cahaya terang yang menyinarinya. Kata Lukas tentang penoton-penonton ini: mereka “mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jugapun”(KPR 9:7).

Mereka dengar suara (bunyi) dari syurga tetapi mereka tidak melihat siapa yang bersuara (hanya Paulus kerana Yesus tidak menampakkan diri kepada mereka). Ini diakui Paulus beberapa tahun kemudian apabila dia berkata bahawa mereka yang bersamanya, telah melihat cahaya dan mendengar suara (tidak jelas tapi kuat macam guruh) dari jauh (KPR 22). Mereka tidak nampak Yesus hanya cahaya yang terang – Paulus nampak dan berdialog dengan Yesus yang ada di dalam terang itu.

Paulus kemudiannya berkata, mereka ini yang dalam rombongan dia tidak dengar suara Yesus. Apa yang dia maksudkan? Untuk mengetahui jawapannya kita mesti baca KPR 22: 6-8 juga:

“Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku: Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya Aku? Jawabku: Siapakah Engkau, Tuhan? Kata-Nya: Akulah Yesus, orang Nazaret, yang kauaniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku, memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia, yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar.”

Paulus mendengar kata-kata spesifik dari Yesus yang bercakap dengan-Nya – kata-kata ini tidak didengar oleh ahli-ahli rombongannya kerana jarak mereka daripada Paulus dan kerana dialog yang berlangsung bukan dengan mereka. Mereka mendengar suara (bunyi) tetapi bukan perkataan jelas yang diucapkan. Mereka dengar bunyi yang kuat, mereka sedar Paulus sedang bercakap dengan seseorang tetapi mereka tidak tahu siapa dan apa yang sedang dikatakan.

Peristiwa yang sama berlaku kepada Daniel apa Allah berbicara dengan-Nya (Daniel 10:7):

“Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku, tidak melihatnya; tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi.”

Ya, teman-teman Paulus melihat kemuliaan Yesus tetapi Paulus melihat Yesus; mereka melihat cahaya tapi tidak melihat Dia yang Mulia, mendengar bunyi seorang bersuara tetapi tidak mendengar apa yang dikatakan mahupun faham kandungan dialog yang berlangsung. Ya, teman-teman Saulus mendenagr suara (bunyinya kuat dan macam orang sedang bercakap, khusunya apabila merela lihat Saulus respons kepada bunyi itu dengan bercakap balik) tetapi mereka tidak dengar suara Dia yang bercakap dengan Paulus kerana bunyinya kuat, jarak mereka dari tempat dialog sedang berlangsung dan kerana dialog itu hanya antara Yesus dan Saulus.

No comments:

Post a Comment