Monday, September 9, 2013

Alkitab Berkata Yesus Allah?

Kata mereka: Di manakah dalam Alkitab menyatakan bahawa Yesus adalah Allah?

Jawap saya: Tidak ada di dalam Alkitab satu ayat pun yang mengandungi frasa ini - 'Yesus adalah Allah' - tetapi kita tidak memerlukan tiga perkataan ini di dalam Alkitab untuk mencapai kesimpulan bahawa Yesus adalah Allah. Sebaliknya ada banyak ayat dalam Alkitab yang menyentuh secara langsung dan secara tidak langsung keilahian Yesus sehingga tidak ada kesimpulan lain yang boleh dibuat kecuali 'Yesus adalah Allah'.

Pertimbangkan mesej di sebalik ayat-ayat ini dan buatlah kesimpulan anda sendiri - apakah ayat-ayat ini megisytiharkan Yesus sebagai Allah atau tidak:

 1. Firman (Yesus) adalah Tuhan (Yohanes 1:1,14)
 2. Dia menyamakan diri-Nya dengan Allah (Yohanes 5:18; 10:30-33; 4:6-7)
 3. Menggunakan nama Allah untuk diri-Nya (Yohanes 8:24 bandingkan dengan Keluaran 3:14)
 4. Dia ada sebelum Abraham ada (Yohanes 8:58)
 5. Apabila Dia dipanggil Tuhan Dia tidak menafikannya atau menolak kenyataan orang (Yohanes 20:28)
 6. Yesus dipersembahkan sebagai Peribadi yang wujud dalam benuk Allah tetapi telah mengambil bentuk manusia (Kolose 2:9, Filipi 2:5-8, 1 Timotius 3:16)
 7. Dia dipanggil Immanuel (Tuhan berserta kita) apabila Dia dilahirkan (Matius 1:23)
 8. Dia dipanggil Allah yang Maha Kuasa (Allah U Akhbar) (Yesaya 9:6)
 9. Dia dikatakan mencipta segala-galanya (Yesaya 44:24, Yohanes 1:3, Kolose 1:16)
 10. Dia dipanggil Tuhan orang Kristian (Titus 2:13)
 11. Dia adalah Permulaan dan Akhir segala-galanya (Wahyu 1:8; 22:13)
 12. Yesus ialah demonstrasi kasih Allah untuk manusia (Roma 5:8)No comments:

Post a Comment